تور گل و گلاب – کاشان

سفری پر از گل، گلاب و عطرآگین. بازدید از آیین باستانی لتان، عید گلابی، سنت دیرینه ایرانیان از هزار سال پیش تا کنون، سنت گلابگیری در دل کاشان