تور عشایر- چهارمحال و بختیاری

سفر به دشت های بی انتهای گل های لاله واژگون، لاله های بومی ایران، همنشینی با عشایر بختیاری، سفری بی نظیر به یکی از بکرترین استان های ایران