منحصر بفرد ترین معماریهای جهان با گنبد های رنگارنگ و متفاوت را در بزرگترین شهر روسیه مسکو ببینید کشتی رادیسون کروز و رودخانه پهناور مسکو همراه با  کاخ موزه کرملین شما را میخوانند سپس شبهای روشن را با آسمان نقره ای فام شهر زیبای سنت پترز بورگ در کنار رودخانه نوا به تماشا بنشینید و در قلعه پترو پاول و کلیسای پتر مقدس تاریخ کهن این شهر را نظاره گر باشید.